การวิเคราะห์ BOM

ต้องการไฟล์ตัวอย่างหรือไม่ ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง
อนุญาตเฉพาะไฟล์ xls, xlsx ที่มีขนาดสูงสุด 2MB